ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir, Protokol Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesine göre, 1 yılı dolduran evliliklere anlaşarak boşanma imkanı tanınmıştır. Anlaşmalı boşanma için eşler dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte aile mahkemesinde dava açabilir. Anlaşmalı boşanma duruşmasında tarfalar anlaşmalı boşanma protokolünü onayladıklarını hakime bildirirler, hakim anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulursa tek celsede boşanma gerçekleşmiş olur.

İçindekiler

 1. Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir? 
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?
 3. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
 4. Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
 5. Anlaşmalı Boşanma Nasıl İptal Edilir?
 6. Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mu?
 7. Anlaşmalı Boşanma İçin Avukatlara Ödenen Ücret Ne Kadardır?
 8. Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır Mı?
 9. Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için;

 • Evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az 1 yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin birlikte boşanma davası açması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi,
 • Hakimin tarafları duruşmada bizzat dinlemiş olması ve açık iradelerini alması ve
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkeme tarafından uygun bulunması. Anlaşmalı boşanma nasıl olur, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir gibi hususlar Türk Medeni Kanunu’nda açıklanmıştır.


Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasını eşlerden biri veya ikisi beraber Aile Mahkemesine bir dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü sunarak açabilir. Taraflar ortak karar verdiyse herhangi bir yer mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Bulunulan yerde Aile Mahkemesi yoksa Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi anlaşmalı boşanma davasına bakmakla görevlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanmayı kabul ettikleri ve boşanmanın mali sonuçları hakkında da mutabakata vardıkları bir sözleşmedir. Nafaka, müşterek çocuk varsa velayet, kişisel ilişki, maddi tazminat ve manevi tazminat vs. üzerinde taraflar anlaşmaya varmış olmalıdır. Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması şarttır. Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma protokolü hakkında ;

TMK md.166/3’e göre; “…hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.”    Demektedir.

Protokolde boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Boşanmanın mali sonuçları;

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Nafaka

Bunlar dışında, mal paylaşımı veya ziynet alacağı konusunda anlaşma yapmak şart olmasa da anlaşmalı boşanma protokolüne edinilmiş malların paylaşımı ve ziynetlerin durumu ile ilgili protokol maddesi koymak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile birlikte açılır. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir tensip zaptı düzenler.Anlaşmalı boşanma davasının açılmasından itibaren 1 hafta ile 1 ay arası sürmesi beklenir. Bu süre mahkemenin yoğunluğuna, mahkemeden alınacak duruşma gününe ve tarafların sunduğu protokolde hakim tarafından değişiklik istenip istenmeyeceğine göre değişiklik gösterir. Avukat ile anlaşmalı boşanma süreci yürütüldüğünde işlemler daha hızlı gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma davasında, davacı taraf  karar verilmeden önce davadan feragat edebilir. Anlaşmalı boşanma davasının gerekçeli kararı yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edebilir. Taraflar, 2 haftalık  süre içerisinde kanun yoluna başvurarak anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtiklerini bildirebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Avukatsız anlaşmalı boşanma mümkün olsa da, anlaşmalı boşanmada hak kaybına uğramamak için kişilerin profesyonel avukat yardımı alması gereklidir. Nitekim tarafların hatalı protokol hazırlamaları, boşanma kararını kesinleştirmeyi unutmaları vs. anlaşmalı boşanma avukatı ile önlenebilir. Ayrıca avukat sürecin daha hızlı yürütülmesine katkı sağlar.

Anlaşmalı Boşanma İçin Avukatlara Ödenen Ücret Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davaları için avukatlara ödenecek ücret, çekişmeli boşanma davalarına göre daha az emek ve mesai harcanmasını gerektirdiği için taraflar açısından daha makul olmaktadır. Bu ücret Türkiye Barolar Birliği ve avukatların bağlı bulunduğu barolarca her yıl yeniden belirlenmektedir. Antalya Barosu tarafından anlaşmalı boşanma davaları takibi için bir avukatın alması gereken asgari ücret ise Antalya Barosu 2023 Yılı Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesinde belirlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır Mı?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların sözleşme serbestisi çerçevesinde mümkündür. Ancak anlaşmalı boşanma protokolüne malların nasıl paylaşılacağı hakkında bir hüküm eklenmemişse, feragat edilmemişse, anlaşmalı boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılabilir. 

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı  Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların anlaşma durumlarına göre serbestçe yapılabilir. Eşler, evlilikte edinilen malları nasıl paylaşacaklarına karar verirler ve hakim bunu boşanma kararına geçirir. Boşanma protokolünün detaylıca  hazırlanması ve protokol hükümlerinin hakimin kararına gereği gibi  geçirilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada mallar konusunda anlaşmaya varılmışsa sonradan ayrı bir mal paylaşımı davası açılamaz. Ancak anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmesi gereken detaylara yer verilmeyip eksik maddeler yazıldıysa protokol bulunmasına rağmen mal paylaşımı davası açılması gündeme gelebilir.  Boşanma protokolünde öngörülen düzenlemeler hakim tarafından tasdik edilmeli ve hükme esas alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ne İş yapar?

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma davası yürütülmesinde hukuki yardım almak isteyen kişilerin boşanma sürecinin daha hızlı ve profesyonel şekilde ilerlemesini sağlayan, boşanmanın mali sonuçları hakkında tarafları bilgilendiren ve mahkeme aşamasını organize eden avukattır.  Anlaşmalı boşanma sürecinde, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması için taraflarla isterlerse  birlikte isterlerse  ayrı ayrı olarak ofisimizde görüşmeler yapıyoruz. Antalya’da  boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma görüşmeleri esnasında ortaya çıkan pürüzler ve soru işaretleri hakkında detaylı şekilde bilgilendirmeler yapıyor, taraf istek ve iradelerinin anlaşmalı boşanma protokolüne geçmesi için mesleki tecrübe ve uzmanlığımız ile  hukuki destek veriyoruz.

Danışma ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızda bulunan 0242 502 67 11 numaralı telefondan bize ulaşabilir, Avukata sor sayfamıza sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrıca [email protected] & [email protected] mail adreslerinden görüş isteyebilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır. 

 

 

 

 

 


Yol Tarifi