AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutu şerhi nedir?  Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar? Aile konutu şerhi aile yaşamının sürdürüldüğü konut üzerinde tapuda malik olmayan eşe verilmiş önemli bir haktır. Aile tarafından sürekli kullanılmayan konutlar ise aile konutu olarak sayılmamaktadır. Örneğin; yazlık ev, yayla evi aile konutu olarak değerlendirilmemektedir.

Aile konutu şerhi Türk Medeni Kanunu  MADDE 194’te “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Aile konutu şerhi, aile konutunun maliki olan eşin , taşınmaz üzerinde bulunan tasarruf yetkileri sınırlamaya yarayan bir şerhtir. Örneğin aile konutu şerhi bulunan bir taşınmaz üzerinde ; malik olan eş, diğer eşin rızası olmadan taşınmazı satamayacak, 3. kişi lehine sınırlı ayni hak tesis edemeyecektir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?Aile Konutu, eşlerin yaşamlarını sürdürmek üzere oturmak niyetiyle birlikte seçtikleri, herkesçe bilinen, belirlenebilen, barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve birlikte tutan, ekonomik değerle birlikte manevi değeri de bulunan, dolayısıyla aile konutu niteliği taşıyan bir gayrimenkuldür. Bu gayrimenkul üzerine aile konutu şerhi koydurmak için eşlerden birisinin gayrimenkulün aile konutu olduğu gösteren bir belge  ve evlilik cüzdanı ile  Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne  başvurması  gerekli ve yeterlidir. Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Aile konutu şerhi dilekçesi , evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, meskenin aile konutu olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak belge, ikametgah belgesi. Aile Konutu Şerhi Ücreti? Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için herhangi bir harç veya ücret alınmaz.

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir?Aile konutu şerhi aile konutu olarak özgülenen gayrimenkulde yaşamını sürdüren ancak gayrimenkulün maliki olmayan eş tarafından koydurulabilecektir.Aile Konutu Şerhi Hangi Durumlarda Kaldırılır?Aile konutu şerhinin etkisi, evlilik birliğinin ölüm, boşanma kararının kesinleşmesi vb. hallerle sona ermesine kadar devam eder. Bu sebeple şerhin süresi de tapu siciline şerh ile başlayıp evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam eder. Yani resmi evlilik süresince geçerliliğini korur. Tapuya sahip olmayan eşin şerh koydurduğu hallerde, şerhi koyduran eşin talebiyle, şerh kaldırılabilir. Şerh, malik olan eşin talebiyle konulmuşsa malik olmayan eşin rızası ya da kabulüyle şerh  kaldırılabilir. Şerhi koyduran eş rıza göstermiyorsa ve fakat şerh koydurulan gayrimenkul aile konutu niteliğini haiz değil veya bu özelliği sonlanmışsa aile konutu şerhinin terkini için dava açmak gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhi Olmayan Evin Satışı Bir gayrimenkul üzerinde aile konutu şerhi bulunmaması, bu gayrimenkulün aile konutu olmadığı anlamına gelmemektedir. Aile konutu şerhi niteliği  gereği kurucu değil açıklayıcıdır. Satışa rıza göstermeyen eş, konutun satılmasından önce tapu kaydına şerhi koyduramamış ise  gayrimenkulü satın alan üçüncü kişinin iyi niyetli olmaması halinde gayrimenkul satışına rızası olmayan eş “tapu iptal davası” açma yoluyla  tapu kaydının eski hale getirilmesini mahkemeden talep edebilecektir.

 


Yol Tarifi