Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, TMK m.168 uyarınca eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak tanımlanmaktadır. Kanun hükmünde de açıkça ifade edildiği üzere, boşanma davası açmak isteyen eş bu davayı, eşlerden birinin bağımsız olarak bir yerleşim yerine sahip olması ihtimalinde bu yer mahkemesine veya tarafların davadan önce son defa altı aydan beri müşterek hayatlarını sürdürdükleri yer mahkemesine açabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, boşanmak istediği eşi ile birlikte ikamet ettiği yerden boşanma davası açmadan önce ayrılmış ve ikametgahını başka bir yere taşımış ise bu durumda boşanma davasını yeni taşındığı ikametgahının bulunduğu yerde de açabilir. Örneğin; boşanma davası açmak isteyen kadın, dava açacağı kocası ile birlikte ikamet ettiği ilden ayrılarak, Antalya iline gelmiş olsa ve  yeni bir ikamet tesis etse, bu durumda Antalya’da boşanma davası açma imkanı bulunmaktadır.

Boşanma ve ayrılık davalarında yetki, kamu düzenine ilişkin olmadığından, yetkisiz mahkemede açılan boşanma davasına , davalı eşin süresinde ilk itiraz yoluyla yetki itirazında bulunmaması durumunda mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı verememektedir. Bu durumda; açılan boşanma davası yetkisiz mahkemede görülüp karara bağlanacaktır.

 

Etiketler:aldatma boşanma davası, boşanma avukatı Antalya, boşanma davası nerede açılır, boşanma davası nerede ve nasıl açılır


Yol Tarifi