Cezalandırıcı Tazminat Esasları

Kurum ve kurallarıyla tarihsel olarak Kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer alan  Türk Hukukunda tazminat; zarar vereni cezalandırma amacından ziyade, zarar görenin gördüğü zararı telafi edici ve zarar görenin uğradığı zararla sınırlı bir değere karşılık gelmektedir. Bu bakımdan tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açmaması gerektiği inancı hakimdir.

Oysa Anglo-Amerikan hukuk sisteminde cezalandırıcı tazminat kavramı yer bulmaktadır. Cezalandırıcı tazminat ağır hukuka aykırılıkların ve kötü niyetin görüldüğü durumlarda oluşan zarardan bağımsız, zarar görenin uğradığı zararın  üzerinde bir tazminata hükmedilmesi uygulamasını içermektedir. Bu bakımdan cezalandırıcı tazminat, hukuka aykırı eylemleri önleme ,benzer iş ve eylemler yönünden ibret olma amacına hizmet etmektedir. Cezalandırıcı tazminat,  Amerika gibi Anglo-Amerikan hukuk sistemlerini kabul eden ülkelerde, Türkiye gibi Kıta Avrupası hukuk sistemini kabul eden ülkelere nazaran çok daha yüksek tazminatlar çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu Kıta Avrupası hukuk sistemleri tazminat kurumuyla sadece oluşan zararı telafi etmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

 


Yol Tarifi