YURTDIŞI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANINMASI

YURTDIŞI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANINMASI

Yurtdışında boşanma davası açmış ve yurtdışında boşanmış olabilirsiniz. Fakat bu karar Türkiyede geçerli değildir. Türkiye'de halen evli gözükürsünüz. Bu nedenle de; bulunduğunuz yabancı ülkede ve Türkiyede yeniden evlenmeniz mümkün olmaz. Kanun değişikliğinden önce bu durumda Türkiyede tanıma davası açılması gerekmekteydi. Ancak  Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesine eklenen ek fıkra uyarınca tanıma davası açmaya gerek kalmadan yabancı boşanma kararlarının Türkiyede geçerli hale gelebilmesi mümkün hale geldi. Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili başlıklı Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. Sonuç olarak  bu düzenlemelere göre taraflardan en azından biri Türk vatandaşı ve çifte vatandaş olanlar;

 • BİRLİKTE başvururlarsa (veya vekilleri aracılığı ile)
 • Tek taraflı başvuru yapılmasına rağmen diğer eş de bu başvurudan itibaren 90 gün içerisinde başvuru yaparsa,
 • Başvuran taraf Türk vatandaşı veya çifte vatandaş olsa dahi yabancı ülke idari makamında boşanılan eş ölmüş veya yabancı uyruklu ise Türk vatandaşının tek taraflı başvurusuyla yabancı boşanma kararları idari yoldan tanınmaktadır. Bu yöntemde eski eşinizin sizinle işbirliği içinde olması ve yapılacak işlemlere imza vermesi gerekmektedir. Ancak;
 • Beraber başvuru yapılamıyorsa,
 • Tek taraflı başvuruya rağmen diğer eş ölmüşse veya yabancı uyruklu değilse,
 • Ayrı yapılan başvurularda diğer eş  90 gün içerisinde başvuru yapmazsa,
 • Eşlerin beraber başvurmasına rağmen ilgili Konsolosluk veya Nüfus Müdürlüğü başvuruyu mevzuata uygun görmediğinden red kararı vermişse TANIMA DAVASI AÇILMAK ZORUNDADIR.


TANIMA BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER GEREKİR?

 • Yabancı ülke adli veya idari makam kararının usulüne uygun onaylanmış aslı ile noter veya konsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülke makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Bu kararda kesinleşme şerhi yoksa kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya konsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülke makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Kimlik kartı veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümeleri,
 • Başvuru vekil ile yapılacaksa noter/konsolosluk tarafından fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği,
 •  Başvurudan önce yabancı ülke adli veya idari makamlarınca kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa bunun aslı veya fotokopisi,
 • Taraflardan biri ölmüş olması halinde, ölüm olayına ilişkin usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış belge aslı ile noter veya konsolosluk tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi gerekmektedir. Başvurular, konsolosluk veya Nüfus İl Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Yabancı boşanma kararında velayet, nafaka,mal rejimi, yargılama gideri gibi belirlemeler varsa bunlar tanımaya konu olmaz. Bu konular için ayrıca yabancı boşanma kararının tenfizi davası açılması gerekmektedir.

Boşandığınız eşiniz boşanma kararının Türkiyede geçerli hale gelmesi için birlikte başvuru yapmaya yanaşmıyor ise tanıma davası açarak boşanma kararını Türkiyede geçerli hale getirebilirsiniz. Yabancı boşanma kararlarının tanınması ile ilgili olarak idareye başvurmak isteyen veya dava yoluna başvuracak olan kişilerin bu dava için Türkiyeye gelmesine gerek yoktur. İdari başvuru  veya dava yolunu tercih eden müvekkillerimiz Türkiye'nin tüm şehirlerindeki tanıma ve tenfiz davaları ve idari başvuruları için Antalya’daki ofisimize ulaşabilirler. Bilgi ve birikimlerimiz ile size avukatlık  hizmeti  sunmaktayız. Gerekli belgeleri  (Vekaletname ve yabancı boşanma kararı aslı) bize bizzat veya posta ile ulaştırdığınız takdirde Türkiye’ye gelmenize gerek kalmadan hukuki süreci başlatıp sonuçlandırıyoruz.


Yol Tarifi