ALMAN BOŞANMA KARARININ TANIMA TENFİZİ (Anerkennungsklage)

Alman boşanma kararının (Scheidungsurteil) Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanınması ve duruma göre tenfizi gerekmektedir. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve mavi kartlı olanlar Almanya’da gerçekleşen boşanmalarını Türkiye’de nüfus kayıtlarına işletmeden Türkiye’de boşanmış sayılmazlar. Almanyada boşandım ama Türkiyede evli görünüyorum? sorusunu Alman mahkemesi boşanma kararını Türkiye’de tanıtmadığınız için evli görünmeye devam edersiniz ve yeniden evlenmek isterseniz bu nedenle evlenemezsiniz olarak yanıtlamamız mümkün.

ANLAŞARAK BİRLİKTE BAŞVURU YAPANLAR TANIMA TENFİZ DAVASI AÇMAK ZORUNDA DEĞİL Mİ?

Almanya’da boşanan Türk vatandaşları  konsolosluklara veya Türkiye’de yetkili Nüfus Dairelerine boşanmak için  gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa Almanya boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar. Almanya boşanma kararının tanıma davası açmadan idari yolla tanınması için her iki eşin Türk vatandaşı olması ve birlikte tanıma başvurusu yapmaları gerekmektedir. Eski eş tanıma başvurusu yapmaya yanaşmıyor, işbirliği yapmıyorsa tanıma davası açmaktan başka çare bulunmamaktadır.Kişinin Alman mahkemesinden almış olduğu boşanma kararını eski eşine ihtiyaç duymadan, tek başına Türkiye’de  nüfusa işletebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Başvuran kişinin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Boşanılan eşin yabancı uyruklu olması gerekmektedir (eğer boşandığınız eşiniz Türk Vatandaşı ise ve konsolosluğa veya Nüfus müdürlüğüne gelmez ise dava açmak zorundasınız).
 • Yurtdışında alınan boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.
 • Boşanma kararı ve kesinleşme şerhine Apostille şerhi  alınması gerekmektedir. (Evraklarının tamamının noter veya konsolosluk tasdikli olarak yeminli Türkçe tercümeleri yapılmalı)
 • Tanıma başvurusunun şahsen veya avukatınız aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
 • Nüfus Müdürlüğü yukarıda yazılı evraklara ek olarak; boşandığınız eşinizin Pasaport kopyası veya nüfus cüzdanı yeminli tercümesini sizden istemektedir. Aksi durumda boşanma işlemini nüfusa işlememektedir. Bu durumda tanıma davası açmanız gerekmektedir.


TANIMA-TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Alman Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi İçin; 

 • Alman Mahkemesi boşanma kararı (aslı veya onaylı örneği) Alman Mahkemesi boşanma kararında kesinleşme şerhi ve Apostil şerhi bulunmalıdır
 • Kesinleşme ve Apostil şerhli Alman boşanma kararının konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi yaptırılmalıdır.( Noter onaylı Türkçe tercüme Türkiye’de yapılabilir.)
 • Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası avukata verilen özel yetkili vekaletnamenin aslı

Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için aranan şartlar ne ise; aynı şartlar Almanya’da verilmiş boşanma kararları için de geçerlidir. Almanya ile Türkiye arasında karşılıklılık bulunduğundan belgelerin eksiksiz olması halinde Almanya boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi önünde yasal bir engel yoktur.

ALMAN BOŞANMA KARARININ TANIMA-TENFİZİ YAPILMAZSA NE OLUR?

 • Alman mahkemesinden alınan boşanma kararı Türkiye’de tanıma yaptırılmazsa Almanyada boşanılmasına rağmen Türkiye nüfus kaydında boşanılan kişi ile evli görünüleceğinden kişiler tekrar evlenmek istediklerinde evlenemezler.
 • Alman mahkemesi boşanma kararına rağmen Türkiye’de tanıma yapılmazsa eşler birbirlerinin mirasçısı olmaya devam ederler.
 • Tanıma yapılmadığı için taraflar Türkiyede hala evli gözüktüğünden üzerlerine aldıkları mallar evlilik birliği içerisinde edinilmiş gibi olacağından diğer eş mal talebinde bulunabilecektir. Böyle bir durum meydana geldiğinde ayrıca dava açmak ve masraf yapmak gerekir.
 • Almanya’da boşanan eşlerin, evlilik sırasında Türkiye’de edindikleri mal-mülkün paylaşılması için açılacak mal paylaşımı davanın ön şartı, boşanmanın gerçekleşmiş ve kesinleşmiş olmasıdır. Bu dava, boşanmanın kesinleşmesinden sonraki 10 sene içerisinde açılabilir, 10 senden sonra alacaklar zamanaşımına uğrar. Mal paylaşım davasında boşanmanın kesinleşme tarihi olarak, Alman Mahkemesi kararının kesinleşme tarihine bakılır. Bu nedenle boşanan eşler, Türkiye’de mal paylaşımı yapmak istiyorlarsa –özellikle gayrimenkuller açısından davanın Türkiye’de açılması zorunludur- Alman mahkemesinin verdiği boşanma kararının tanınması ve mal paylaşımı davalarını eş zamanlı açmak zorundadırlar. Almanya’daki boşanmanın üzerinden seneler geçtikten sonra, Türkiye’de tanıma davası yürütüp, akabinde mal paylaşımı istemek hak kayıplarına sebep olabilir.
 • Boşanma kararından sonra tanıma- tenfiz işlemleri geciktirilirse, boşanılan eş ile irtibat iyiden iyiye kesileceğinden, tanıma-tenfiz davasında boşanılan eşin adresinin tespiti zorlaşacak ve tebligat süreçleri uzayacaktır. Bu durum daha fazla masrafa ve zaman kaybına neden olmaktadır.


TANIMA TENFİZ DAVALARININ AÇILMASI İÇİN SÜRE VAR MIDIR?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında tanıma tenfiz davasının açılması için herhangi bir süre yoktur. Ancak yukarıda bahsettiğimiz üzere boşanma kararı alındıktan sonra aradan süre geçtikçe boşanılan eş ile iletişim kurmak zorlaşmakta ve Türkiyede evli görünmeye devam etmek bazı riskleri beraberinde getirmektedir.

BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI İÇİN TÜRKİYE’YE GELMEK ZORUNLU MU?

Türk hukukuna göre dava ehliyeti olan herkes davasını kendisi takip edebilir. Yani Türk hukukunda vekille takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak; yurtdışında yaşayan kişilerin Türk hukukunu bilmemeleri, davaları yanlış açmalarına , hak kaybı ve zaman kaybı yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Bunun yanında davayı açmak ve takip etmek için sürekli Türkiye’ye gelip gitmeleri gerekeceğinden yol masrafları da ayrı bir külfet olacaktır. Bu nedenle tanıma tenfiz alanında çalışan avukatlardan yardım almaları hem hak kayıpları hem de gereksiz masrafları önleyecektir.

Dava açmak isteyen kişiler, Konsolosluktan veya Alman Noterinden verecekleri bir vekaletname ile tanıma tenfiz davaları için bizleri Türk mahkemeleri ve makamları nezdinde vekil olarak tayin edebilirler.Tanıma tenfiz için avukata vekaletname verildiğinde tarafların hiçbir şekilde Türkiye’ye gitmelerine ve duruşmalara katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

HANGİ DURUMLARDA TENFİZ DAVASI AÇILIR?

İdari veya dava yolu ile  sadece boşanma kararları veya yabancı makam kararındaki boşanmaya ilişkin kısımlar tanınabilir. Almanya mahkemesi boşanma kararında velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi, yargılama giderlerine ilişkin hükümler varsa bunlar tanımaya konu olamaz. Bunlar için ayrıca tenfiz davası açılması gerekir.

TANIMA – TENFİZ DAVASINDA TÜRK MAHKEMESİ NEYİ İNCELEMEKTEDİR?

Tanıma tenfiz davalarında Türk mahkemesi boşanma sebeplerini tekrar incelenmez. Türk mahkemesi hakimi bu davada Alman mahkemesi kararının yerindeliğini  ve boşanmaya esas olan gerekçeleri irdelememekte, sadece Alman mahkemesinden alınan boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olup olmadığını, davalıya doğru şekilde tebligat yapılıp yapılmadığını ve davalı tarafa savunma hakkı verilip verilmediğine bakar ve karar verir.

Almanya Mahkemesi boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale gelmesi-tanınması için bize ulaşabilirsiniz. Gerekli evrakları tarafımıza ulaştırmanız akabinde Türkiye’ye gelmenize gerek kalmadan hukuki sürecinizi  başlatıp sonuçlandırıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

·       


Yol Tarifi