YABANCI EŞTEN BOŞANMA HUKUKİ SÜRECİ

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma 

Antalya’da yerleşik yabancı sayısının her geçen gün artması yabancı evlilik sayısını da arttırmaktadır. Dolayısı ile Antalya'da yabancı eşe karşı boşanma davası sayısı da artış göstermektedir. Yabancılarla boşanma işlemleri denildiği zaman ya eşlerden biri Türk vatandaşı diğeri yabancıdır. Yahut eşlerden her ikisi de yabancıdır. Bu ikisi arasında uygulanacak hukuk bakımından temel farklılıklar vardır.Eğer eşlerin her ikisi de yabancıysa ve aynı milliyete sahipseler Türk mahkemesi o milli hukuku yani müşterek milli hukuku uygular. Eşlerden her ikisi yabancıysa ancak müşterek milli hukukları yoksa bu durumda Türk boşanma hukuku uygulanır. Eğer eşlerden biri Türk vatandaşı diğeri yabancı bu durumda yine Türk boşanma hukuku uygulanır. Yabancı ile yapılan evliliklerde boşanma işlemlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili oldukça fazla soru almaktayız. Yabancı uyruklu eşim yurtdışında nasıl boşanabilirim? Yabancı uyruklular Türkiye’de boşanabilir mi? Eşlerden biri yurt dışındaysa boşanma nasıl olur ? sorularını bu yazımızda yanıtlayalım.

Yurt dışındaki eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım? Eşim yurt dışında nasıl boşanabilirim?

Yabancı uyruklu eşten boşanmak için Türkiye’de boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin yurt dışında ikamet ediyor olması Türk mahkemelerinde boşanma davası açmaya engel teşkil etmemektedir. Buradaki sorun ; yabancı ile evli olan  Türk vatandaşının, yabancı uyruklu eşin evi terk etmesi, ülkesine geri dönmüş olması ve adresinin terkedilen eş tarafından bilinmiyor olmasıdır. Yabancı uyruklu eşin adresinin bilinmiyor olması ve eşin yabacı uyruklu olması nedeniyle yurt dışına tebligat yapılmak zorunda kalınması dava sürecini uzatsa da nihai sonucu etkilememektedir. Yabancı unsurlu boşanma sürecinin en iyi ve sonuç alınabilir şekilde yürütülmesinde  müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Yabancı eşimden anlaşmalı boşanabilir miyim?

Yabancı uyruklu eşten anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin evliliğin tüm sonuçları hakkında anlaşarak ( maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, velayet, ziynet eşyaları, edinilmiş mallar) açabilecekleri boşanma davasıdır. Eşin yabancı uyruklu olması anlaşmalı boşanma davası açılmasına engel teşkil etmez. Tek celsede boşanma hükmü elde edilebilen anlaşmalı boşanma davasında her iki eşin de mahkemede hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısı ile eşlerden biri yurt dışında ise duruşmaya katılmak için Türkiye’ye gelmek durumundadır.

Yurtdışında boşanma Türkiyede geçerli mi?

YABANCI MAHKEMENİN VERDİĞİ BOŞANMA KARARI TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

Yurtdışında boşanan kişi Türkiye’de nüfus kayıtlarında evli olarak görünmeye devam eder. Yurtdışında boşanan kişinin yabancı mahkeme  boşanma kararının Türkiye’de tanınması gerekir. Yurtdışından alınan boşanma kararı Türk kanunlarına göre nüfus kayıtlarına işlenilmeden  boşanan kişi tekrar evlenemez. Taraflardan birinin yabancı olduğu veya çiftlerin yurtdışında yaşadığı durumlarda yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma davası ve tenfiz davası açılması gerekmekteydi. Ancak ;

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesi Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır. Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır ve ayrıca bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.” uyarınca eşlerin birlikte başvurması veya eşlerden birinin ölmüş ya da yabancı olması durumlarında Türk vatandaşı veya vekili tarafından dava açmadan nüfus müdürlüklerine başvuru ile gerçekleştirilebilmektedir.

Yukarıda yabancılarla boşanma işlemleri nasıl olur, yabancı evliliklerde boşanma sürecinde nelerle karşılaşılır gibi soruları yanıtladık. Türk hukukunda vekil ile dava takip zorunluluğu bulunmamakla birlikte her aşamanın sıkı şekilde takibi gerektiğinden, hatalı işlemler yapmamak ve davayı sürüncemede bırakmamak için özellikle yabancılarla boşanma işlemleri boşanma avukatı  yardımı alınarak takip edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 


Yol Tarifi