TÜRKİYEDE EVLENİP YURTDIŞINDA BOŞANMAK

Türkiyede evlenip yurtdışında boşandım, yabancı boşanma kararım Türkiyede’de geçerli mi? sorusu sıklıkla tarafımıza yöneltilmektedir. Taraflar evliliklerini Türkiye’de gerçekleştirdikten sonra yurtdışına yerleşmeleri sonucu yurtdışında yaşadıkları ülkede boşanmaları mümkündür. Fakat asıl problem yurt dışında açılan boşanma davaları sonucunda evliliğini sonlandıran Türk vatandaşları açısından bu boşanma işleminin Türkiye’de resmi olarak geçerli olmamasıdır. Türkiye’de tanıma tenfizi sağlanmayan boşanma kararları ile taraflar her ne kadar yaşadıkları ülkede boşanmış olsalar da Türkiye’de hala  evli göründükleri  için yeniden evlenme, evlenme ehliyet belgesi, mal paylaşımı, miras vb. konularda hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

Boşanmaya ilişkin alınan karar sadece kararın verildiği ülkede geçerli olmakla birlikte ülkemizde tarafların ayrıca bu kararı Türkiye’de tanıtmaları gerekmektedir. İşte bu davalara tanıma ve tenfiz davaları denmektedir. Tanıma tenfiz davası, yabancı ülkelerde verilen boşanmaya ilişkin mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli kılınması adına açılması gereken dava türüdür.    

İçindekiler

 1. Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler
 2. Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?
 3. Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?
 4. Tanıma Tenfiz Davası Avukatsız Açılır Mı?
 5. Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?
 6. Apostil Nedir ? Niçin gereklidir ?     

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

 • Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş mahkeme kararının  aslı
 • Yabancı Mahkeme kararının kesinleşme şerhi
 • Apostil
 • Bahse konu bütün belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisi ve bu çevirinin konsolosluk veya büyükelçilik tarafından onaylanması ( Çeviri ve onay işlemleri Türkiyede de yapılabilir)
 • Tanıma tenfiz özel yetkisi içerir avukat vekaletnamesi ( İşlemler avukat aracılığı ile yürütülecekse)


Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Yabancı Mahkemelerce verilen Boşanma, Velayet, Nafaka Yükümlülüğüne ilişkin kararların Tanıma ve Tenfizi için Aile Mahkemesi’nde, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılarak görülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmaları takibi zorunludur. Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.

Davalı ise duruşmalara katılmak  zorunda değildir. Davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma Tenfiz Davası Avukatsız Açılır Mı?

Avukat ile takip zorunluluğu olmasa da tanıma tenfiz davaları takibi uzmanlık ve tecrübe  gerektirmektedir. Bu sebeple hak kaybına uğramamak ve sürecin hızlı şekilde ilerleyebilmesi için işlemlerin tanıma tenfiz avukatı ile yürütülmesini  tavsiye ediyoruz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davalarında yargılama konusu yabancı mahkeme kararının tanıma ya da tenfiz koşullarını taşıyıp taşımadığı konusunun incelenmesi ile sınırlıdır. Tanıma ve tenfiz davalarında zaman alan, davanın uzamasına sebebiyet veren husus davalıya yapılan tebligatlardır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere dava dilekçesinin, duruşma tarihinin ve yargılama sonucunda verilen kararın davalıya tebliği zorunludur. Davalının ise Yurt dışında olması halinde Yurt dışı Tebligat Usulü uyarınca uzun ve karmaşık bir prosedür önümüze çıkmaktadır. Yurt dışı tebligatlarda asgari 4 ay tebligatın yapılması süreci olması, duruşma tarihinin belirlenmesi konuları da nazara alındığında süreç asgari 6 ay ile 1 yıl arası sürmektedir. Ancak  bu süreyi kısaltmak mümkündür. Davalının da kendisini bir avukat ile temsil etmesi halinde süreç kısalacaktır.

Apostil Nedir ? Niçin gereklidir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.  Apostil şerhi bir tasdik işlemidir. Ülkelerin hukuk sistemleri farklılık göstermektedir.Bu nedenle tüm ülkelerde ortak bir mahkeme kararı formatı bulunmamaktadır. Bu nedenle; tanıma ya da tenfiz davasında , davaya konu edilen  yabancı mahkeme kararının gerçekte bir mahkeme kararı olup olmadığı, hangi ülke ve hangi mahkemeden verildiği, hangi tarihte karar verildiği kim tarafından tasdik edildiği, evrak üzerinde mühür olup olmadığı hususlarının tespiti; kararı veren mahkemeye sormadan ve teyit ettirmeye gerek kalmadan apostil şerhi verilmek suretiyle sağlanabilmektedir.Bu nedenle tanıma ve tenfiz davasında apostil şerhi zorunludur.

TANIMA VE  TENFİZ DAVASI AVUKATI

Antalya da tanıma tenfiz avukatı olarak, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de geçerli olması için hukuki danışmanlık ve destek sağlıyoruz. Bu konuda danışma ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızda bulunan 0242 502 67 11 numaralı telefondan bize ulaşabilir, Avukata sor sayfamıza soru ve sorunlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca [email protected] & [email protected] mail adreslerinden görüş isteyebilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır. Gerekli evrakları tarafımıza ulaştırmanız akabinde Türkiye’ye gelmenize gerek kalmadan hukuki sürecinizi  başlatıp sonuçlandırıyoruz.

 


Yol Tarifi