BORÇLAR HUKUKU

Günlük hayatta farkına varmadan pek çok sözleşme ve işlem yapmaktayız. Borçlar Hukuku da genel olarak hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek borç ilişkilerinin kaynakları, hükümleri ve sona ermesinin düzenlendiği özel hukuk dalıdır. İrade serbestliği ve kusurlu sorumluluk ilkelerinin önemli yer tuttuğu Borçlar Hukukunda borcun kaynakları; sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmedir.

Farklı borç kaynaklarından doğan uyuşmazlıklarınızın çözülmesinde, alacak haklarınızın talep ve dava edilmesinde veya haksız taleplere karşı savunulmanızda Büyükurgancı | Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu Antalya’da en iyi avukat ve en iyi danışma hizmetini verebilmek üzere faaliyet göstermektedir.

 

Borçlar Hukuku İle İlgili Verdiğimiz Hizmetler

 • Taşınır ve Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinden Doğan Davalar,
 • Kredi Sözleşmesinden Doğan Davalar,
 • Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Haksız Fiilden, Sözleşmeye Aykırılıktan ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Eser Sözleşmesinden Doğan Davalar,
 • Araç Değer Kaybı Davaları,
 • Hizmet Sözleşmesinden Doğan Davalar,
 • Kiralananın Tahliyesi, Kira Alacağı ve Kira Bedelinin Arttırılması Davası, Kira Tespit Davası,Kiracı Tahliye Davası
 • Kira Sözleşmesinin Hazırlanması,
 • Borçlar Hukuku Kapsamına Giren Davaların Takibi,
 • Borçlar Kanunu Hükümlerine Uygun Sözleşme Hazırlamak,
 • Hukuki Danışmanlık.

 


Yol Tarifi