ANTALYA BOŞANMA AVUKATI | Avukat Pınar YILMAZ BÜYÜKURGANCI

Evlilik,aralarında kanunda  yer alan evlenme engelleri  (hısımlık, evlatlık ilişkisi, mevcut evlilik, akıl hastalığı, gaiplik, bulaşıcı hastalık, iddet süresi ) bulunmayan erkek ve kadının, evlenme ehliyetleri de varsa ;  hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde birlikte olmak üzere bir hayat ortaklığı kurmalarıdır. Eşlerin oluşturduğu bu hayat ortaklığı dar anlamda aile olarak ifade edilir.

Anayasa’nın 41. Maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” şeklinde tanımlanmıştır. Aile, toplumun çekirdeği ise; aile kurumunun sağlam temellere oturtulması, aile içindeki anlaşmazlıkların yerini sevgi ve saygının alması, toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Ancak,hayatın her alanında olduğu gibi aile içerisinde de bazı ihtilafların ortaya çıkması olağandır.

Türkiye’de ve Antalya’da boşanma, nişanlanma, evlenme, mal paylaşımı,ziynet eşyası,  aile konutu, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi alanlardan doğan tüm aile hukuku uyuşmazlıklarınızın çözümünde, boşanma avukatı arayışınızda Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan büromuzda hizmetinizdeyiz.

Aile Hukuku ile İlgili Verdiğimiz Hizmetler

 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar,
 • Evlenmeye İzin Davası,
 • Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Davası,
 • Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası, (İddet Müddetinin Kaldırılması Davası)
 • Gaiplik Nedeniyle Evliliğin İptali Davası,
 • Evlenmesinin Butlanı Davaları,
 • Boşanma sebepleri irdelenmesi,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık) Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Hayata Kasti Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Velayetin Geri Verilmesi ve Değiştirilmesi Davası,
 • Velayetin Kaldırılması Davası, (Velayetin Nezi Davası)
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Kurulması, Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davası,
 • Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Yardım Nafakası, İştirak Nafakasına İlişkin Nafakanın Arttırılması, Azaltılması ve Kaldırılması Davası,
 • Vesayet Davası,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
 • Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası,
 • Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması veya Tenfiz Davası,
 • Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Davası,
 • Babalığın (Soydanlığın) Hükmen Tespiti Davası,
 • Babalık Davası,
 • Soybağının Reddi Davası,
 • Tanımanın İptali Davası,
 • Evlat Edinme Davası,
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası,
 • Hukuki Danışmanlık.Antalya Boşanma Avukatı Pınar Yılmaz Büyükurgancı ve kurucularından olduğu Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan  Büyükurgancı | Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na aile hukukuna ilişkin  uyuşmazlıklarınızın çözümü için başvurabilirsiniz.

 

 


Yol Tarifi