GAYRİMENKUL HUKUKU

1982 Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” kısmının 35.maddesi uyarınca mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Temel insan haklarından olan mülkiyet hakkı, Anayasa hükmü dayanak alınarak çıkarılan yasalarla korunduğu gibi Anayasa’nın 90. Maddesi ile kanun hükmünde olduğu kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de korunmuştur.

Gayrimenkul mülkiyeti gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi hayati etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle Türkiye’de ve önemli bir ticaret ve turizm merkezi olan Antalya’da üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanlardan birini oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hangi  prosedürlerin izleneceği hususu son derece önemlidir. Antalya merkezli olup ülke genelinde faaliyet gösteren büromuzda taşınmaz hukukundan doğan her bir davada toplanması gereken deliller, yapılması gereken yazışmalar ve dikkat edilmesi gereken tüm hususlar özenle yerine getirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku ile İlgili Verdiğimiz Hizmetler:

 • El Atmanın Önlenmesi Davası (Müdahalenin Meni Davası),
 • Zilyetliğin Korunması Davası,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası),
 • Haksız İşgal Tazminatı Davası (Ecrimisil Davası),
 • Yıkım Davası (Kal Davası),
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davası,
 • Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası,
 • Tapu Kayıt Düzeltim Davası,
 • Önalım Hakkı Davası (Şufa Davası),
 • Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası (Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu           İptal  ve Tescil Davası),
 • Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • İmar Uygulaması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Aile Konutu Şerhi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Sahte Vekaletname ile Taşınmazın Devri Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Düzenlenmesi,
 • Hukuki Danışmanlık.

 

Antalya Avukatı Pınar Yılmaz Büyükurgancı ve kurucularından olduğu Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan  Büyükurgancı | Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na gayrimenkul davaları ile ilgili çıkan uyuşmazlıklarınızın çözümü için başvurabilirsiniz.

 


Yol Tarifi