CEZA HUKUKU

Ceza muhakemesi alanında birey, Devlet karşısında güçsüz ve elverişsiz konumdadır. Bu durumda bireyin hak ve özgülüklerinin korunmasında, kolluk, savcılık ve ceza mahkemeleri tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde bireye destek verecek uzman kişi müdafidir.

Ceza Muhakemesi Kanununun 149/1 maddesi gereğince şüpheli veya sanık soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında müdafi yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil Yargılanma” başlıklı 6. Maddesi kapsamında da müdafinin yardımından yararlanma bireylere bir hak olarak tanınmıştır.Ceza yargılamasının insan hakları ile temel hak ve özgürlükleri zedelemeden, adil yargılanma hakkına uygun bir biçimde yerine getirilmesinin güvencesi savunma avukatlığıdır.

Bu kapsamda gerek suç şüphesi altında şüpheli veya sanık olarak savunma hakkınızı gerekse suçun mağduru olarak şikâyet hakkınızı etkili bir şekilde kullanabilmeniz için Antalya ceza avukatı Av. Pınar Yılmaz Büyükurgancı’ya başvurabilirsiniz. Muratpaşa ilçesinde bulunan Büyükurgancı I Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu bünyesinde Türkiye genelinde kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralama, işkence, eziyet, cinsel saldırı, cinsel taciz, tehdit, kişi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, hakaret, özel hayatın gizliliğinin ihlali, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, zimmet, irtikap, rüşvet ve iftira gibi sıklıkla yargılama konusu yapılan suçlar ile Türk Ceza Kanununda ve diğer özel ceza kanunlarında düzenlenen suçlara ilişkin hak ve menfaatlerinizin korunmasında etkin yasal destek sağlanmaktadır.

 Ceza Hukuku ile İlgili Verdiğimiz Hizmetler

 • Fiil ve Hareketlerin Cezai Bakımdan Tetkiki ve Çözüm Yolunun Belirlenmesi,
 • Acil Durumlarda Anında Müdahale, Hukuki Yardım ve Temsil,
 • Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinin Her Aşamasında Şüpheli / Sanıklar İçin Müdafilik,
 • Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinin Her Aşamasında Müşteki / Katılanlar İçin Vekillik,
 • Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması, Delillerin Değerlendirilmesi,
 • Gözaltı Süreçlerinde Hukuki Yardım ve Kollukta ve Savcılıkta İfade Alınması Sırasında Hazır Bulunma,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanık Müdafi ve Müşteki Vekili Olunması,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde Sanık Müdafi ve Müşteki Vekili Olunması,
 • Sulh Ceza Hakimliği Şüpheli Müdafi Olunması,
 • Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararlarına İtiraz Edilmesi,
 • Tutuklama ve Yakalama Kararlarına İtiraz Edilmesi,
 • Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Ziyareti ve Hukuki Bilgilendirme Yapılması,
 • İstinaf Dilekçesi Hazırlamak ve İstinaf Kanun Yoluna Başvurmak,
 • Temyiz Dilekçesi Hazırlamak ve Temyiz Kanun Yoluna Başvurmak.

 

 

 


Yol Tarifi